Vår Energi

Diarienummer
Koordinator EXIBEA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Baserat på de mål vi satta upp inför projektet så är Exibeas bedömning att vi har lyckats bra. Vi har utvecklat en tjänst som stärker Exibea inom hållbar design med fokus på minskad elförbrukning för företag och den offentliga sektorn. Vi har utvecklat en innovativ, rolig och enkelt tjänst som kan visualisera företags, skolar och kommuners energianvändning. Vi hoppas att tjänsten kommer att bidra till att entusiasmera och ge incitament till personer inom organisationer att bidra till att minska energiförbrukningen samt organisationens CO2 avtryck.

Resultat och förväntade effekter

Exibea bedömer att projektet har stärkt Exibeas konkurrenskraft och marknadsposition. Den utvecklade produkten öppnar upp en helt ny marknad för Exibea. Exibea har utvecklat det sedan tidigare framgångsrika samarbetet med forskare och nyckelpartners. Detta har bidragit till att stärka organisationen generellt och skapat positiva synergieffekter. Förhoppningsvis kommer projektet också att leda till att flertalet organisationer får ett verktyg att minska sin energiförbrukning och därmed sitt CO2 avtryck.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i 4 steg under sammanlagt 12 månader. Den ursprungliga projektplanen har till stor del följts under hela projektet. Ursprungligen var målet att genomföra projektet på 8 månader men på grund av att det tog längre tid än beräknat att hitta samarbetspartnerns i början av projektet samt att sommaren då kom i mellan så blev projektet ca 4 månader försenat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.