Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran

Diarienummer 2016-00837
Koordinator Lunds universitet - Centrum för preventiv livsmedelsforskning
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SWElife
Ansökningsomgång SWElife: Kroniska sjukdomar

Syfte och mål

Syftet med projektet är att validera och utveckla ett nytt pro- pre och synbiotiskt livsmedelskoncept för prevention av fetma, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, baserat på amplifiering av en specifik tarmbakterie, Prevotella copri (PC). Målsättningen är visa att PC är säker att konsumera, överlever genom mag-tarmkanalen, samt överlever nödvändig hantering såsom uppodling och lagring. Målet är även att identifiera PC stimulerande prebiotika, samt utvecklar prototypprodukter och utvärdera marknadspotentialen för pro-, pre- och synbiotiska koncept.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntas i en förlängning resultera i nya tarmfloramodulerande livsmedel med metabola hälsofördelar. Resultaten indikerar att PC är viabel under olika lagringsförhållande och i relevanta livsmedelsmatriser. PC överlever betingelserna i mag-tarmkanalen. Inga negativa hälsoeffekter sågs hos möss som intog PC under 2 veckor. Specifika PC stimulerande kostfiber med potentiella hälsofördelar är identifierade. Marknadsanalys av PC konceptet visar en marknadsmässig potential. Projektet har således resulterat i viktig information för projektets fortskridande.

Upplägg och genomförande

Fokus har varit på utvärdering av säkerhetsaspekter vad gäller intag av PC i djurmodell, samt på in-vitro studier av synergieffekter vid kombination av specifika prebiotiska blandningar och den studerade bakterien. Därutöver har viabilitet av PC studerats i relevanta livsmedelsmatriser, odlingsmedier, lagringsbetingelser, och vad det gäller överlevnad genom mag- tarmkanalen. Marknadspotentialen för livsmedelskonceptet har studerats bl a med användning av fokusgrupper bestående av potentiella användare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.