Validering av ett nytt antidiabetiskt livsmedelskoncept baserat på modulering av tarmfloran

Diarienummer 2016-00837
Koordinator Lunds universitet - Centrum för preventiv livsmedelsforskning
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SWElife
Ansökningsomgång SWElife: Kroniska sjukdomar

Syfte och mål

Syftet med projektet är att validera och utveckla ett nytt pro- pre och synbiotiskt livsmedelskoncept för prevention av fetma, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, baserat på amplifiering av en specifik tarmbakterie, Prevotella copri (PC). Målsättningen är visa att PC är säker att konsumera, överlever genom mag-tarmkanalen, samt överlever nödvändig hantering såsom uppodling och lagring. Målet är även att identifiera PC stimulerande prebiotika, samt utvecklar prototypprodukter och utvärdera marknadspotentialen för pro-, pre- och synbiotiska koncept.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förväntas i en förlängning resultera i nya tarmfloramodulerande livsmedel med metabola hälsofördelar. Resultaten indikerar att PC är viabel under olika lagringsförhållande och i relevanta livsmedelsmatriser. PC överlever betingelserna i mag-tarmkanalen. Inga negativa hälsoeffekter sågs hos möss som intog PC under 2 veckor. Specifika PC stimulerande kostfiber med potentiella hälsofördelar är identifierade. Marknadsanalys av PC konceptet visar en marknadsmässig potential. Projektet har således resulterat i viktig information för projektets fortskridande.

Upplägg och genomförande

Fokus har varit på utvärdering av säkerhetsaspekter vad gäller intag av PC i djurmodell, samt på in-vitro studier av synergieffekter vid kombination av specifika prebiotiska blandningar och den studerade bakterien. Därutöver har viabilitet av PC studerats i relevanta livsmedelsmatriser, odlingsmedier, lagringsbetingelser, och vad det gäller överlevnad genom mag- tarmkanalen. Marknadspotentialen för livsmedelskonceptet har studerats bl a med användning av fokusgrupper bestående av potentiella användare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.