Validation & commercialisation of an innovative method to fight salmonella in poultry based on synthetic capsaicin

Diarienummer 2015-06695
Koordinator AXICHEM AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - maj 2016
Status Avslutat