Väderleksprognosmodeller/tjänster för ökad säkerhet och lönsamhet för Olje&Gas industrin i Västafrika

Diarienummer 2014-04422
Koordinator IGNITIA AB
Bidrag från Vinnova 2 430 976 kronor
Projektets löptid november 2014 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen var att bredda Ignitia´s produktutbud med nya tjänster ämnade för verksamheter jämte jordbruk, som idag utgör bolagets främsta marknad. Genom projektet har en automatiserad squallvarningtjänst tagits fram som baserar sig på en kombination av åskvädersidentifiering från blixtdata och satellit, och där cellhistorik, modelldata samt statistik används för korta men detaljerade prognoser. Denna tjänst utvecklades för offshore, men kommer att lanseras under 2017 för en bredare målgrupp i Västafrika.

Resultat och förväntade effekter

Ignitia har genom projektet lyckats brygga samman produkter och tjänster för olika tidsskalor som kräver olika angreppssätt. På korta tidsskalor använder vi nu en automatiserad statistisk/deterministisk rutin medan den numeriska modellen gör de längre probabilistiska väderprognoserna. Det innebär att vi kan erbjuda väderdata med en precision som inte tidigare funnits på den Västafrikanska marknaden, och som vi räknar med kommer ha betydande effekter på möjligheten till bättre beslutsprocesser. Projektet har redan kommit kunder inom jordbrukssektorn till nytta.

Upplägg och genomförande

Genom en kontinuerlig kontakt med tänkta slutanvändare inom offshore, R&D vid Aalborg University och Furuno (väderradartillverkare) har vi itererat fram en lösning för en robust offshoreradar som kommer att leverera data till vår algoritm. P.g.a. installationsförseningar har vi tagit fram en standalonelösning baserad på andra dataset som ger motsvarande information till slutanvändarna i enlighet med användarnas önskemål till dess radarn är på plats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.