Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vaccin för alla

Diarienummer
Koordinator Ziccum AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen med arbetet har varit att göra en i) genomgång av Ziccums IP tillgångar, ii) en genomgång av IP landskapet vi verkar inom, samt iii) utveckla en IP Strategi.

Resultat och förväntade effekter

Vi har fått en bra och bred bild över patent landskapet som vi verkar inom. Effekten är att vi kommer fortsättningsvis att ha en ambitiös patent strategi.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att göra en i) genomgång av Ziccums IP tillgångar, ii) en genomgång av IP landskapet vi verkar inom, samt iii) utveckla en IP Strategi. Ett antal internationella patentdatabaser har använts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2019

Diarienummer 2018-04942

Statistik för sidan