Utvecklingscentrum för mjukvarustyrda optiska accessnät

Diarienummer 2017-01559
Koordinator Transmode Systems AB
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Digital infrastruktur och digital säkerhet

Syfte och mål

Projektets mål är att ta fram innovativa prototyper och koncept för optiska accessnät som flexibelt kan styras genom mjukvara och har hög kapacitet genom våglängdsmultiplexering (WDM). Genom att samlas kring konstruktion av prototyper skapas samverkan inom näringslivet och med offentlig forskning. Genom demonstrationer bidrar projektet till infrastrukturen för digitaliseringen av svensk industri och till att positionera svensk teknologi som del av denna.

Förväntade effekter och resultat

Forskning och utveckling av ny optisk access-teknologi ska ge högre accessbandbredd från 1 gigabit per sekund till mellan 10 och 25 gigabit per sekund, minskad energianvändning, automatiserad våglängdshantering och enklare operationell drift. Prototyper ska omvandlas till kommersiella produkter för en global marknad. Projektet förstärker det svenska ICT-klustret och därmed underlättar för rekrytering och utveckling av kompetens i Sverige för digital kommunikation.

Planerat upplägg och genomförande

Infinera är värd för projektet och samordnar forsknings- och utvecklingsaktiviteter med de övriga parterna i projektet. Upplägget är att genomföra ett antal arbetspaket med kompetens och perspektiv från hela näringskedjan; grundforskning, komponentleverantören, systemleverantören och operatören. Arbetspaketen utreder affärsnytta, teknisk utredning, och demonstration av ny teknik. Projektet är öppet för deltagande från flera parter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.