Utveckling av vattenlösliga masspektrometrikkalibranter för klinisk diagnostik - SpheriCal Agua

Diarienummer 2012-02636
Koordinator Polymer Factory Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Vår hemsida för försäljning och presentation av data kring SpheriCal(R).