Utveckling av optimeringsmodell för schemaläggning av parallella operationssalar

Diarienummer 2015-05963
Koordinator Danderyds sjukhus AB - Ortopediska kliniken
Bidrag från Vinnova 1 480 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling hösten 2015

Syfte och mål

Vi har i projektet sett ökad effektivitet genom att genomföra samma produktion med personal som tillåts gå hem tidigare. Vi har arbetat med sekvensberoende schemaläggning på två salar under projektet och sett förbättringar på dessa vilket gör att vi ska gå vidare och implementera fullt ut i verksamheten. Verktyget har utvecklats tillsammans med personal. Nya processer innebärande att personal jobbar med parallella processer har implementerats på de salar som varit fokus under projektet.

Resultat och förväntade effekter

Ett web-baserat beslutsstöd som bygger på principen att arbeta med parallella processer och den optimeringsmodell som utvecklats, har genom agil process implementerats tillsammans med upphandlad underleverantör. Beslutsstödet har ett välkomponerat och användarvänligt UX. Det digitala beslutsstödet är nu klart att integreras mot befintligt system under nästa projektfas. Personalen på centraloperation har redan börjat att arbeta efter denna princip (ff utan integrerat digitalt stöd), och med förvånansvärt bra resultat. Se specifika kvantitativa resultat under mål.

Upplägg och genomförande

Upplägget med olika milstolpar var lyckat för att visualisera när man gör aktiviteter och mot vilka mål. Upphandling av underleverantör gick smärtfritt då leverantör med forskningsresultat av modell redan var identifierat. Förändringar har genomförts kontinuerligt vilket varit naturligt då verksamheten varit inblandad i projektet och styrt resultatet mot ett verktyg som alla inblandade tror på och som gör arbetsuppgifter mer effektiva. Under testerna stötte vi på bekymmer som identifierats har orsakats av bristande kommunikation av testplan till samtliga inblandade i test.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.