Utveckling av ny läkemedelsbehandling för Alzheimers sjukdom

Diarienummer 2015-01532
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Bidrag från Vinnova 2 158 950 kronor
Projektets löptid juli 2015 - juni 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Academy Outgoing 2015-03-17

Syfte och mål

Avsaknaden av behandlingar av åldersrelaterade sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom (AD), är en global utmaning i vårt samhälle. Detta projekt, som är ett samarbete mellan Petronella Kettunens forskningsgrupp vid Göteborgs universitet (där det nybildade Centrum för Kognitiv Medicin, CKM, ingår) och biotech- och läkemedelsföretag i Oxfordregionen, syftar till att kombinera unika metoder och hypoteser för att utveckla ny diagnostik och behandling för AD.

Resultat och förväntade effekter

Det övergripande målet med detta projekt är att öka förståelsen för AD för att kunna utveckla nya diagnostiska metoder och läkemedel för AD, baserade på substanser som modulerar specifika signalvägar som påverkar neurodegeneration i AD. Dessutom kommer samarbetet också att innebära nya relationer mellan Göteborgs universitet och Oxfordregionen och öka konkurrenskraften inom akademin, sjukvården och den privata sektorn i Sverige.

Upplägg och genomförande

Projektet kommer att omfatta arbete inom alla faser av läkemedelsutvecklingsprocessen, från preklinisk utveckling till planering av framtida kliniska prövningar. Parternas kompletterande metoder, styrkor och expertis kommer att bidra till ett framgångsrik långsiktigt samarbete. Under projektperioden kommer Dr Kettunen också att erhålla högst relevant kompetens inom innovation, ledarskap och projektledning.

Externa länkar

Websidan för Petronella Kettunens forskargrupp

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.