Utveckling av material för högre slitagemotstånd för mekaniska glidringstätningar

Diarienummer 2016-02666
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla och utvärdera pulver och process för tillverkning av laserytbelagda nötningspåkända mekaniska glidringstätningar. Uppnår konceptet förväntade tekniska och ekonomiska prestandanivåer kan rimligheten i en kommersialisering av pulver och ringar tillsammans med eventuella investeringsbehov bedömas. För att uppnå detta så måste ytbelagda komponenter tas fram som kombinerar förbättrade nötningsprestanda med processbarhet och hög kvalitet så att den kompletta kravprofilen (inklusive kostnad) kan uppfyllas.

Förväntade effekter och resultat

Om de förväntade projektresultaten uppnås kan Höganäs gå vidare och ta fram ett eller flera pulver (produkter) för försäljning. Federal Mogul kan ta fram nya glidringstätningar som har bättre prestanda än nuvarande lösningar. Slutanvändarna kommer att dra nytta av den förbättrade nötningsprestandan genom att kunna förlänga serviceintervallerna, vilket innebär lägre kostnader. Både Federal Mogul och Höganäs förväntas kunna använda det utvecklade konceptet också inom andra tillämpningsområden där nötningspåkänningen är likartad.

Planerat upplägg och genomförande

I etapp 1 genomförs en komplett utvärdering av tillverkningskedjan för minst en material-/processkandidat. Under etapp 2 sker förbättringar och svagheter arbetas bort. Höganäs tar fram pulver (AP1) och utvecklar laserytbeläggningsprocessen (AP2). Chalmers ansvarar för nötningsprovningen och utvärderingen av provningen (AP3). Federal Mogul utför en stor del av provningen och ansvarar för den övergripande utvärderingen samt kvalitets- och kostnadsuppskattningar (AP2+AP3). Ett nära samarbete mellan parterna är en förutsättning för att uppnå projektresultaten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.