Utveckling av förpackningar för fasta läkemedel och kosttillskott

Diarienummer 2012-03432
Koordinator Aktiebolaget Euroform
Bidrag från Vinnova 90 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - november 2012
Status Avslutat