Utveckling av ett test- och modelleringsplattform för att bestämma förekommst av nanomaterial i miljön.

Diarienummer 2014-02080
Koordinator Nordmiljö O. Grahn AB
Bidrag från Vinnova 48 750 kronor
Projektets löptid april 2014 - maj 2014
Status Avslutat