Utveckling av ett nytt diagnostiskt verktyg för indivudaliserad diabetesbehandling

Diarienummer 2014-05290
Koordinator Lunds universitet - Lund Univerity Diabetes Center
Bidrag från Vinnova 936 500 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Tillsammans med ett nystartat företag Diatunnel och Region Skåne försöker vi (forskare vid Lunds Universitets Diabetescentrum) att skapa ett diagnostiskt verktyg för en mer personlig diabetesvård. I den första fasen har klinisk och genetisk data samlats i på nydiagnosticerade diabetiker (ANDIS-projektet: http://andis.ludc.med.lu.se/). Syftet med detta projektet var att använda denna data för att identifiera diabetiska subgrupper, faktorer viktiga för sjukdomsprogression samt svar på behandling.

Resultat och förväntade effekter

Klusteranalysen identifierade fem kluster som kunde prediktera förändrignar i HbA1c över tid såväl som diabetiska komplikationer. Alla kluster hade distinkta genetiska profiler och till viss del metabola förändringar i blod. Genetiska varianter SLC2A2-generna visade sig också ha prediktiv potential för insulinbehandling.

Upplägg och genomförande

Data från 10 700 patienter användes för att göra en data-driven klassificering av diabetiker i fem nya undergrupper. Den första gruppen hade stora likheter med tidigare T1D medan övriga grupper splittrade T2D. De nya grupperna visade sig ha prediktivt värde för sjukdomsprogression samt diabeteskomplikationer. För att identifiera ytterligare faktorer som predikterar komplikationer användes trädbaserade modeller. Resultaten kommer att presenteras i en vetenskaplig artikel.

Externa länkar

Webbapplikation för klassificering av nya diabetiker

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.