Utveckling av ett digitalt interaktivt rådgivningsverktyg

Diarienummer 2012-03393
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Centrum för bank och finans
Bidrag från Vinnova 1 489 200 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att utveckla ett digitalt, interaktivt rådgivningsverktyg. Målet för projektet är att utveckla ett digitalt interaktivt rådgivningsverktyg, som också hjälper konsumenter att förstå risk och avkastning vid finansiell rådgivning och som uppfyller regleringskrav. Resultatet levereras 2013-12-15. Projektet löper enligt plan.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten är att projektet följer planen för att utveckla ett digitalt interaktivt rådgivningsverktyg. Konkret så består resultaten hittills mest av konferenspapper och etablerade samarbeten.

Upplägg och genomförande

Projektet delades in i fyra faser. Tidplanen för genomförandet är att Fas 1 genomförs år 1, samt att fas 2 påbörjas år 1. år 2 genomförs Fas 2 och delar av Fas 3. år 3 genomförs Fas 3 och 4. Fas 1 - Pilotstudier i existerande kunddatabaser och inventering av existerande kunskap om rådgivning i bank. Fas 2 - Utveckling av gränssnitt Fas 3 - Implementering med prototyp Fas 4 - Testa den ´verkliga situationen´ till existerand kundbasen/ existerand målgrupp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.