Utveckling av ett diagnostikverktyg för rörinstallationer i fastigheter

Diarienummer 2016-01630
Koordinator Dakki AB - Svärdlångsvägen 40
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Detta förstudieprojekt har syftat till att utreda den tekniska och marknadsmässiga potentialen för ett nytt slags verktyg för analys av rörinstallationer. Projektet har visat att det inte finns något liknande system idag, att de tekniska förutsättningarna för att utveckla ett sådant är mycket goda samt att det potentiellt finns en stor marknad för ett sådant verktyg.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att det inte finns något liknande system idag, att de tekniska förutsättningarna för att utveckla ett sådant är mycket goda samt att det potentiellt finns en stor marknad för ett sådant verktyg.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts inom företaget självt av egen personal samt med bidrag av individer från externa organisationer, som kommer från organisationer som sannolikt kommer att vara deltagare i ett eventuellt efterföljande utvecklingsprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.