Utveckling av en produktionsprocess för ett nytt nanofiber-material för renframställning av mAb

Diarienummer 2015-00827
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för kemi och bioteknologi
Bidrag från Vinnova 1 952 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - juli 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att utveckla en bioprocess för tillverkning av ett nytt nanofiber-baserat funktionellt biomaterial för användning vid renframställning av monoklonala antikropps-läkemedel och för att öka känsligheten i antikropps-baserade diagnostiska tester.

Förväntade effekter och resultat

Vi har utvecklat en teknologi med vilken vi konstruerar funktionella material bestående av nanofibrer av proteiner. Teknologin är hållbar och miljövänlig, då nanofibermaterial är biokompatibla, biologiskt nedbrytbara och producerade i bioreaktorer. Nanomaterialen erbjuder p.g.a. högt yta/volym-förhållande en extremt hög täthet av funktionella enheter. Det nya antikropps-bindande nanomaterialet innebär potentiellt avsevärda förbättringar av applikationer som bygger på immobilisering av antikroppar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet drivs som ett tätt samarbete mellan forskare på SLU i Uppsala, vilka utvecklar nanomaterialet och en bioprocess för tillverkning, och SLU Holding AB, som driver affärsutveckling kring de nya materialen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.