Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av en biomarkörtest för preoperativ diagnostik av ovarialcancer

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för immunologi, genetik och patologi
Bidrag från Vinnova 2 312 500 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet mål är att förbättra diagnostiken av ovarialcancer genom att utveckla en biomarkörtest som kan användas för att avgöra om kvinnor med ett avvikande ultraljud av bäckenområdet behöver genomgår kirurgisk diagnostik.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i ett test baserat på proteinprofilen i ett blodprov som kan användas för att bedöma om en avvikande ultraljud är av godartad natur och inte behöver kirurgisk diagnostik eller kräver ett ingrepp. Resultaten är mycket lovande, och testet kommer att kunna erbjudas av utvalda servicelaboratorier.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger på ett samarbete mellan två universitet och sjukvårdsregioner samt ett biotekniskt företag (Olink), med en unik teknik för proteinanalys. I ett antal delprojekt har vi identifierat en proteinprofil som kan användas, utvecklat denna till ett test med absolutkvantifiering, sökt patent för denna, och genomfört en klinisk studie för att visa på dess värde. Projektet bygger på ett utnyttjande av kompetens och resurser från de tre ingående organisationerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03586

Statistik för sidan