Utveckling av dubbelkamsspektroskopi på ett chip genom handledning av doktorand

Diarienummer 2018-04557
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Detta projekt fokuserar på att dramatiskt förenkla användandet av frekvenskammar för spektroskopiska och metrologiska tillämpningar genom att utveckla ett integrerat fotoniksystem som bygger på två frekvenskammar. Projektet kommer primärt göra detta genom att stödja ett aktivt handledande av en doktorand inom ett avancerat tvärvetenskapligt projekt som kräver kompetens inom nano- och mikrofabrikationsteknik, ickelinjär optik, ultra-snabb laserteknik, optisk mätning och fundamental metrologi.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att maximera utkomsten av ett doktorandprojekt i syfte att göra framtida nytta utanför den akademiska miljön. Projektet kommer leda till att vi tillsammans med doktoranden kan utforska nya möjligheter att tillämpa kompetensen i ett brett platsperspektiv samt verka för att utöka samarbete med nationella och internationella partners. På lång sikt är målsättningen att projektet kommer ge effekter till svenskt samhälle och industri genom nya innovativa mätmetoder inom hälsa och miljö.

Planerat upplägg och genomförande

I detta projekt kommer arbetet ske genom handledning av doktorand, både tekniskt och administrativt i form av stöd och allmän rådgivning i arbetet. Konkret kommer det ske genom regelbundna avstämningar samt ett flertalet längre besök vid Chalmers för att delta i det tekniska arbetet. Arbetet kommer också innefatta deltagande i relevanta konferenser och kontakter med andra intressenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.