Utveckling av D-Foot, ett eHälsoverktyg för riskgradering och undersökning av foten vid diabetes

Diarienummer 2015-05106
Koordinator Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Ortopedteknisk mottagning
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Utveckling hösten 2015

Syfte och mål

D-Foot version 2 är ett fungerande webprogram som efter slutförd CE märkning är klar att tas i kliniskt bruk. Patienter med diabetes och risk att utveckla fotsår kommer att tidigt kunna identifieras och erbjudas prevention och behandling (fotvård, lämpliga skodon, kontroller och tillgång till medicinsk expertis). D-Foot styrgrupp anser att D-Foot avsevärt kan bidra till förbättrad diabetesvård med färre fotsår/amputationer. Förhoppningen är att vården blir jämlik och av hög kvalitet vad gäller prevention av fotkomplikation vid diabetes.

Resultat och förväntade effekter

D-Foot version 2 är ett fungerande webprogram som efter slutförd CE märkning är klar att tas i kliniskt bruk. Patienter med diabetes och risk att utveckla fotsår kommer att tidigt kunna identifieras och erbjudas prevention och behandling (fotvård, lämpliga skodon, kontroller och tillgång till medicinsk expertis). D-Foot styrgrupp anser att D-Foot avsevärt kan bidra till förbättrad diabetesvård med färre fotsår/amputationer. Förhoppningen är att vården blir jämlik och av hög kvalitet vad gäller prevention av fotkomplikation vid diabetes.

Upplägg och genomförande

D-Foot är klart för kliniskt bruk i ett utmärkt tvärprofessionellt samarbete mellan VGR-IT, Ortopedteknik, Innovationsslussen, D-Foot styrgrupp och patientrepresentanter. Det är primärt avsett för ortopedteknisk verksamhet i VGR. Under ett tio-tal möten har progressen i projektet säkerställts. D-Foot har testats och uppkomna problem har lösts. Nödvändig hänsyn har tagits till personlig integritet och datasäkerhet enligt gällande regelverk. Webprogrammet är lätt att använda för den primäre användaren, ortopedingenjören. En process har inletts för CE-märkning av D-Foot.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.