Utvärdering av kostnadseffektivt positioneringssystem

Diarienummer 2015-03112
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att jämföra ett antal ´billiga´ RTK GPS-mottagare med varandra och ett state-of-the-art-system på Asta. Fyra ´billiga´ GPS-mottagare köptes in inom ramen för ett Skyltfonden-projekt och anpassades för att kunna ta emot data; både från Astas RTK-basstation och SPs basstation (SWEPOS). Fem heldagar spenderades på Asta för att genomföra statiska och dynamiska jämförelsemätningar. Både stadsmiljön och HSA-ytan användes.

Resultat och förväntade effekter

Fem provdagar på Asta resulterade i att man kunde konstatera att de billiga GPS-enheterna levererar i stort sett samma noggrannhet som det avsevärt dyrare systemet som används på Asta. Den enda nackdelen är att de billiga mottagarna endast levererar positionsdata med 10 Hz. Denna frekvens kan dock förbättras genom att införa dödräkning mellan GPS-mätpunkterna.

Upplägg och genomförande

För att göra jämförelsen så rättvis som möjligt lånades en antennsplitter in för att kunna använda samma antennsignal till alla fem mottagare. För de statiska jämförelsemätningarna lånades en mycket noggrann (med hög känslighet och undertryckning av flervågsutbredning) GPS-antenn in. För de dynamiska jämförelsemätningarna användes Astas fordonsantenn, GPS-system, bil och körrobot.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.