Utställning i Jakarta

Diarienummer 2014-01455
Koordinator Neonode Technologies AB - Neonode
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål för projektet att knyta kontakter samt presentation av Sverige som innovationsdrivande och framstående land inom innovation uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Ett flertal kontakter och förhoppningsvis projekt lokalt som kan stödja lokal industri i dess utveckling

Upplägg och genomförande

Upplägget med nära samarbete med Business Sweden, Ambassaden och Vinnova gav den presens och stöd som behövdes för att framgångsrikt genomföra eventet samt erforderligt stöd med uppföljning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.