Utskiljningshärdade Rostfria Stål genom PM HIP

Diarienummer 2013-03396
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Tillverkning av komponenter pulvervägen till nära färdig form medför många fördelar men det finns begränsningar i vilka materialtyper som idag tillverkas pulvervägen, på grund av brist på kunskap om hur materialegenskaperna påverkas. I förstudien har möjligheterna att tillverka utskiljningshärdade rostfria stål från gasatomiserat pulver och hetisostatisk pressning (PM-HIP) utretts.

Resultat och förväntade effekter

Jämförelse av PM-HIP tillverkat stål med konventionellt tillverkat stål (gjutning/smide) visar att det finns goda möjligheter att tillverka utskiljningshärdande rostfria stål genom PM-HIP. Förstudien har identifierat de fortsatta utvecklingsinsatser som behövs, att det finns en marknad, och att det finns intresse hos svensk industri för implementering av forskningsresultaten.

Upplägg och genomförande

Mikrostruktur och egenskaper i PM-HIP tillverkat material har jämförts med konventionellt tillverkat material. Kommersiellt tillgängligt pulver har använts. De skillnader i mikrostruktur som man får när tillverkningsmetoden ändras har visat sig vara betydande och komplexa att analysera, och viktiga att förstå. Resultaten visar att det finns intressanta möjligheter med PM-HIP tillverkat material och fortsatt arbete planeras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.