Utprovning av smutsavvisande ytbeläggning för gasturbiner

Diarienummer 2013-01477
Koordinator UNITED SERVICES SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Undersökning och utvärdering av smutsavvisande beläggnings egenskaper samt hållbarhet på kompressorblad i verklig drift.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar att behandlade ytor har mycket högre renhetsgrad än obehandlade. Förväntad hållbarhet ca 1 år (ca 8000 tim) vilket hittills väl överträffats dvs hållbarhet över 16000 timmar.

Upplägg och genomförande

Prov har utförts genom att vid sk stor översyn (service) applicera anti fouling produkten på hela compressorn och sedan följa upp renhetsgraden med jämna mellanrum (ca 6 mån) mha fiberoptik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.