Utökad fordonsprestanda med hjälp av Smarta Strukturer

Diarienummer 2014-06270
Koordinator CREO DYNAMICS AB
Bidrag från Vinnova 32 100 kronor
Projektets löptid december 2014 - januari 2015
Status Avslutat