Utmattningsegenskaper hos additivt tillverkad legering för extrem lättvikt

Diarienummer 2018-02678
Koordinator Swerea KIMAB AB - Material- och Processutveckling
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer