Uthållig stallgödselhantering: metod och teknik

Diarienummer 2012-03148
Koordinator INTEGRATED BUSINESS DEVELOPMENT OF SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat