Utgivning av Forskning & Framsteg 2015-2017

Diarienummer 2014-04190
Koordinator Stiftelsen Forskning och framsteg
Bidrag från Vinnova 1 201 500 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Tidskriften Forskning & Framsteg ges ut för att förmedla information om forskning och forskningsresultat samt forskningens roll i samhället. Målet är att nå ut brett och beskriva relevant och intressant forskning inom alla forskningsområden.

Resultat och förväntade effekter

Under perioden gavs 10 ordinarie nummer ut per år. Dessutom ordnades temadagar om bland annat robotisering och hjärnforskning. Verksamheten har nått den förväntade målgruppen, tidningens upplaga har varit stabil och räckvidden på digitala plattformar har ökat.

Upplägg och genomförande

Tack vare att tidskriften inte enbart förlitar sig på prenumerationsavgifter, utan också får bidrag från ett stort antal forskningsfinansiärer, kan redaktionen bemannas med kvalificerade vetenskapsjournalister som bevakar svensk forskning och kan förklara för dem som inte är experter. Genom läsarstudier kan redaktionen kontrollera vad som lockar läsare, samt hur läsarna ska tillfredsställas så att de fortsätter läsa. Till det kommer en professionell bevakning av svensk forskning som säkerställer att det är relevant forskning och utveckling som beskrivs.

Externa länkar

Forskning & Framstegs öppna webbplats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.