Utbildning och information om öppna geodata

Diarienummer 2015-02473
Koordinator ULI SERVICE AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att bidra till en ökad kunskap och förståelse för öppna geodata. Målet var att tillhandahålla informations- och utbildningsmaterial och sprida resultatet. På uli-geoforum.se finns nu material i form av tre föreläsningar i ppt med ljud, filmer med presentationer från Geoinfo 2015 och en sida med länkar till mer information och goda exempel. Utbildningsmaterialet är fritt tillgängligt med CC-BY licens. Information om materialet har spridits via ULI Geoforums kanaler, inklusive ett särskilt seminarium, öppna geodata i kommuner, 9 december 2015.

Resultat och förväntade effekter

Det material som tagits fram ger framförallt tjänstemän i kommuner, statliga myndigheter och landsting, ökad kunskap och förståelse för öppna geodata. Tre föreläsningar belyser förväntningar, öppna licenser och 5-stjärnemodellen kopplat till öppna geodata. Filmade presentationer från Geoinfo 2015 och en länksamling ger information om initiativ och goda exempel inom området. Den ökade kunskapen förväntas få fler geodataproducenter att börja diskutera de frågeställningar som måste hanteras för att geodata ska kunna tillhandahållas fritt.

Upplägg och genomförande

För att säkra att projektet skulle leverera unikt och relevant utbildningsmaterial togs kontakt med personer på kommuner och företag angående kommunernas utbildningsbehov inom området, och med ansvariga inom Lantmäteriets och SKLs projekt för öppna geodata. Föreläsningarna har tagits fram av professor emeritus Anders östman (Novogit AB) och består av presentationer i powerpoint med ljud. På Geoinfo 2015 filmades sex presentationer om öppna geodata av Varg Katten AB. Filmerna har lagts upp på Youtube och uli-geoforum.se. Helheten lanserades på ett seminarium 9 december.

Externa länkar

Informations- och utbildningsmaterial om öppna geodata på ULI Geoforums webbplats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.