Upsalite - Verifiering av möjligheter med omöjligt meterial

Diarienummer 2013-04498
Koordinator DISRUPTIVE MATERIALS AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet för denna sista etapp (MS-4) av Vinnveifieringsprojektet var att: 1. Med utgångspunkt från kundverifieringsprojekten säkrade i MS-3, justera produkter och produktens paketering och därmed ta fram kundanpassade produkter för instegsmarknader. 2. Säkra fortsatt finansiering för företaget. Båda målen är uppfyllda! åtminstone fyra olika kundanpassade produkter har tagits fram inom den viktigaste instegsmarknaden fuktadsorption. En finansieringsrunda stängs nu i april som säkrar finansiering för 2 år framåt.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten av detta Vinnverifieringsprojekt har varit av helt avgörande betydelse för Disruptive Materials. Det har gjort det möjligt för företaget att gå från att ha ett mycket spännande och lovande material som tillverkats på labbet hela vägen till framtagning av verifierade produkter för instegsmarknader vilket lett till att företaget nu kan ta in finansiering från privata investerare för att driva utvecklingen vidare.

Upplägg och genomförande

Upplägget av projektet har varit väl genomtänkt där varje etapp har stått för delmål som lett till det slutgiltiga målet. Den viktigaste lärdomen är att inte ta för stora kliv för snabbt utan att verkligen analysera situationen i varje steg och hålla ett klart kundfokus. Vinnova har gått oss till mötes vid förändringar av planen och varit en professionell partner genom hela projektet. Vi är oerhört tacksamma för detta samarbete och den hjälp vi har fått!

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.