UPS i cancerterapi FP7 Health 2013 Innovation 2

Diarienummer
Koordinator BIOZOUL AB
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - september 2012
Status Avslutat