Uppskalning och industrialisering av tillverkningen för en ny läkemedelsprodukt

Diarienummer
Koordinator LIDDS AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - november 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02485

Statistik för sidan