Uppsala Hackathon 2013 Ansökan nr 2

Diarienummer 2013-03993
Koordinator Förenade IT-Entreprenörer i Uppsala
Bidrag från Vinnova 17 500 kronor
Projektets löptid september 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål uppnåddes: * Tillställningen lade grunden till ett återkommande intiativ för att stötta IT-entreprenörskap i regionen. * Tillställningen har utvecklat och stimulerat nätverkandet mellan studenter, entreprenörer och större företag.

Resultat och förväntade effekter

Genom att ha drivit eventet har vi nu bland annat ett par prakiska exempel på uppfinningar som just nu utvecklas vidare som nya företag i regionen. Vi förväntar oss att det nya nätverk som uppstod under dagen kommer att gynna IT-branschen i regionen under kommande år.

Upplägg och genomförande

Efter intern utvärdering inom projektgruppen har vi skrivit testamente för kommande events. Där har lärdommar nertecknats varav några är: * Tydligare instruktioner till deltagarna tidigt på dagen underlättar. * Genomför allting på Engelska * Tydliggör rollfördelningen inom administrationen. Därutöver finns det en hel del andra slutsatser som kan överlämnas vid begäran.

Externa länkar

www.uppsalahackathon.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.