Uppkopplad Energi

Diarienummer 2016-01956
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 2 520 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Connected Energy projektet syftar att etablera en kostnadseffektiv mobilbaserad pilotarkitektur för mätning i de ca. 140000 nätstationer runt om i Sverige. Projektet har driftsatt 10 piloter i Stockholmstrakten, samt samlat data från dessa piloter under ca. 3 månaders tid. Insamlingen innebär en uppskattning av datamängder, olika strategier för att garantera driften över långa perioder, osv. Via pilotens exempel och kostnader har projektet kunnat bidra med en initial förståelse för de olika affärsmodeller runt övervakningen av elnätet.

Resultat och förväntade effekter

Övervakningen av en samhällskritisk infrastruktur ställer specifika krav på systemen, speciellt när infrastrukturen sprider sig över hela landet. Projektet har visat att fysisk säkerhet på plats och under installationen, men också säkerhet för data insamling och kommunikation är kritiska till uppfyllelsen av dessa krav. Särkoppling mellan operativ och övervaknings systemen och tekniker för garantera dataintegritet är särskilt viktiga. För att hålla underhåll och installationskostnader låga, är batterier med flera års lång liv att föredra, samt integrerade sensorer.

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetat enligt en SCRUM-liknande metodik och utfört 6 sprint på ca. en månad med en veckas pauser. SCRUM har bidragit med högre flexibilitet när problem uppstått, samt bidragit till att hålla arbetstempot högt under hela projektets gång. Målsättningarna bestäms av hela gruppen inför varje sprint, vilket leder till mer engagemang inom teamet och ett mer fokuserat arbete.

Externa länkar

https://www.sics.se/projects/ce

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.