Upphandling, kontraktutformning och innovationer: Förstudie

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Transportekonomi, Stockholm
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för arbetet har varit att karaktärisera de problem som föreligger med att få offentliga myndigheter att pröva nya lösningar för att hantera sitt uppdrag.

Resultat och förväntade effekter

Genomgången innehåller en genomlysning av dessa problem och förslag till hur de kan genomföras. Utfallet är helt beroende på hur förslagen hanteras vidare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04097

Statistik för sidan