Unraveling a Novel Cystic Fibrosis Anti-PA Intervention Therapy

Diarienummer 2012-02717
Koordinator Immun System I.M.S. Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 250 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - juli 2015
Status Avslutat