Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Univrses och Sweden Co-Lab på Hannover Messe

Diarienummer
Koordinator Univrses AB - Univrses
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi anser att det var rätt att delta på Hannovermesse och att det gav oss många nya kontakter.

Resultat och förväntade effekter

Vi tycker att resultatet är enligt förväntan.

Upplägg och genomförande

Vi beslutade oss om vilka vi ville träffa och därutöver många slumpmässiga möten. Det fungerade bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Diarienummer 2019-01334

Statistik för sidan