Universitetet som samhällsbyggare? En plattform för forskning om universitetens betydelse

Diarienummer 2015-04473
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 11 700 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet avser att belysa utvecklingen kring ledning och styrning av utbildning, forskning och samverkan, i Sverige med internationella jämförelser. I fokus ligger hur resurser fördelas, hur verksamheten leds, former för incitament samt organisering av samverkan. Målet är att utveckla bättre förståelse av styr- och ledningsvillkor i och kring universitet och högskolor.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till förstärkt teoriutveckling och metodisk tillgång inom studiet av universitetens ledning och organisation, samt resultat som kan nå en bred internationell publik samt påverka villkoren för den svenska högskolepolitiken.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs som en kunskapsplattform, med mixade aktiviteter inom ramen för en brett sammansatt projektgrupp, med internationella samarbeten och med tät interaktion med Vinnova under arbetets gång. Mer specifikt inkluderar det: ett doktorandprojekt om universitetens strategiska agerande, ett post-docprojekt om dynamiken inom samverkansuppgiften samt ett antal seniorprojekt som främst handlar om universitetslandskapets långsiktiga utveckling. Samtliga aktiviteter genomförs med ett internationellt, jämförande perspektiv och i nära samarbete med Vinnova.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.