Unga möter mentorer

Diarienummer 2011-03719
Koordinator Innovation Impact AB
Bidrag från Vinnova 902 960 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Unga möter mentorer syftade till att stimulera ungas idéer inom kulturella och kreativa näringar samt utveckla Innovation Impacts modell för processtöd mot målgruppen. Detta genom att utveckla och använda mentorskap i idéformuleringsfasen. I projektet utvecklades och dokumenterades metoder för mentorskapen. Mentorer med erfarenhet från olika delar av branschen matchades med 72 unga idéer och tillsammans förtydligade och formulerade de idéerna. Idéerna har utvecklats och de unga anser att de fått kunskap eller erfarenhet de kan ha användning av i framtiden.

Resultat och förväntade effekter

Mentorskapen har gett de unga kännedom om hur de kan strukturera, förhålla sig till och gå vidare med egna idéer. Bl a har de berört frågor om företagsstart, konstnärlig utveckling och kommunikation. Projektets metoder för mentorskap och idéformulering kommer vi att fortsätta använda i innovationsprocesser. Mot slutet visade nya parter intresse för mötesplatser och mentorskap, och vi kommer att arbeta för att resultaten och metoderna nyttjas. En oväntad effekt av projektet är att mentorerna har stärkts och vi har märkt att många upplever att de ser sin kompetens på ett nytt sätt.

Upplägg och genomförande

Vi erbjöd att matcha ungas idéer med passande mentorer och 7 gratis timmar med mentorn. Mentorerna bidrog med sin erfarenhet, kontaktnät och kunskap. Mentorskapen och matchningarna fungerade väl då metoderna var på plats. För att nå unga skulle vi ordna mötesplatser tillsammans med partners med starka band till målgruppen. Att identifiera rätt partners och tillsammans med dem nå målgruppen var under projekttiden den största utmaningen. För att hitta de unga fick vi utveckla våra tankar under hela perioden och testa nya vägar att nå målgruppen via både digitala och reella nätverk.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.