Ung innovationskraft för industrin

Diarienummer 2013-05133
Koordinator KUBERA KONSULT AB - Kubera Konsult Skellefteå
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att ha ett färdigt projektförslag inför utlysningen Mötesprojekt 2014 inom ramen för Testmarknad . Detta inkluderade dels mötesprojektets tema och deltagarna i Mötesprojektet. Vi har lyckats uppfylla detta och kommer att söka ett mötesprojekt utifrån detta tema.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att vi står väl förberedda inför utlysningen Testmarknad. Det återstår ännu en del att göra men vi har kunnat förbereda oss väl och knyta upp viktiga deltagare till ett framtida projekt.

Upplägg och genomförande

Vi har genom kontakter med olika aktörer, såsom företag, entreprenörer, ungdomar, organisationer hittat en bra grund för att genomföra ett projekt inom Testmarknad. Vi har genom samarbetet med Adopticum också kunnat knyta nya miljöer till vår framtida projekt. Detta tror vi kommer att ge ett väldigt intressant resultat. Att låta ungdomar från olika bakgrunder komma samman i innovationsprocessen och spåna nya, innovativa idéer baserat på möten de kommer att ha möjlighet att genomföra både med traditionell processindustri såväl som mediabolag blir intressant att följa.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.