Uminova Innovations Tillväxtinkubator- TINK

Diarienummer 2015-03029
Koordinator Uminova Innovation AB
Bidrag från Vinnova 16 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Excellens 2015

Syfte och mål

Uminova Innovation Tillväxtinkubator- TINK medverkar till en startupkultur i regionen där potentiella tillväxtföretag får växa regionalt, nationellt och internationellt. Vi erbjuder en strukturerad och effektiv process (för att utvärdera nya affärsidéer och bygga startups med tillväxtpotential) med tillgång till nätverk som får företagen att växa snabbare och nå ut internationellt. Vi vill ta tillvara på människors drivkraft och hjälpa potentiella tillväxtföretag att hitta bland annat kompetens, kapital och skapa internationella affärsmöjligheter.

Förväntade effekter och resultat

ökad tillgång till kompetens och kapital skapar fler växande företag i regionen som tidigt tänker internationell marknad. Projektet bidrar till mötesplatser för entreprenörer, med olika bakgrund och åldrar, som kommer att inspirera till nya innovationer i skärningspunkter mellan olika branscher. Vi tror att kulturen av att ´ge tillbaka´ kommer att växa genom matchning av kompetens och kapital till nya hållbara tillväxtföretag. Projektet kommer att vara en del av navet i regionens startupkultur med inspirerande tillväxtföretag.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas hos Uminova Innovation AB. Vi säkerställer ett inflöde på kvalitativa idéer genom vårt Idesök, kommer att erbjuda ett tydligt affärsstöd (Lean Startup, customer development) i Testa (startup programmet), Utveckla (säljstöd, marknadsföring etc) och Växa steget (tillväxt och internationell marknad). De potentiella tillväxtföretagen kan få extra support genom samverkan med branschsatsningar som Infotech Umeå och Biotech Umeå. En viktig faktor är även Enterprise Europe Network som kan ge extra stöd till inkubatorföretagen internationella affärer.

Externa länkar

Branschsatsning inom Life Science sos Uminova Innovation som kommer att stötta TINK projektet. Branschsatsning inom ICT hos Uminova Innovation som kommer att stötta TINK projektet. Websida för Uminova Innovation som även är projektägare till Biotech Umeå, Infotech Umeå och Cleaner Growth samt EEN

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.