Umeå univeristet VFT1 2013

Diarienummer 2013-01403
Koordinator UMINOVA HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 1 969 467 kronor
Projektets löptid januari 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

1. Tydligare fokus på kundvärde samt ökad användningen av VCF. 2. Affärskoncepten byggs och dokumenteras stegvis och möjliggör lärande för idébärare, affärscoacher och externa personer kopplade till projekten. 3. Aktivitetplaner i beviljade projekt, med avstämningar för att ha möjlighet att omdirigera verifieringsaktiviteterna vid behov, i syfte att minska risker förknippade med projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet förutsätts ha ökat kvaliten hos de ideer som tas vidare i kommersialiseringsprocessen, samt möjliggjort att andra ideer lagts ner tidigt då potentialen saknats. Ett utfall har varit att idébärare och caocher tidigt försöker förstå behovsbilden hos potentiell kund. Eftersom vi under HT 2013 aktivt har utvecklat handlingsplaner, dokumentationen och uppföljning av projektbeslut och verifieringsaktiviteter och har vi ökat förutsättningarna för lärande när affärskoncepten utvecklas.

Upplägg och genomförande

Uminova Holding AB har samverkat med Innovationskontor norr, Umeå Biotech Incubator, Uminova Innovation, samt med CENTEK AB. VFT-projektet har tagit avstamp i NABC , och vi ser nu att VCF arrangeras vid bägge inkubatorerna i Umeå. VFT-gruppen har utökats med kompletterande kompetenser och har arbetat mer operativt mot projekten och affärscoacherna. Vi har nu implementerat handlingsplaner/stegvisa aktiviteter med avstämningar inom ramen för beviljade VFT-projekt. Detta gör att man har möjlighet att avsluta projekt eller modifiera handlingsplanerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.