Turning Waste to Resource-TuWA

Diarienummer 2012-03186
Koordinator JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte att bidra till en hållbar Brasiliansk tillväxt genom utnyttjande av samhällets restströmmar, så som avloppsvatten och restprodukter från pappersindustrin- har uppfyllts genom att projektmålet att identifiera svenska och brasilianska samverkansparter- har uppnåtts och en dialog om samarbete har inletts med flera parter.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet av de två resor JTI och Innventia har genomfört till Brasilien har gett det resultat som var önskvärt då stort intresse visats för dels ´den svenska samverkansmodellen lärosäte-forskningsinstitut-näringsliv´ och dels den tekniska höjd som de svenska Instituten kunde visa. För att bedöma effekten behöver ord gå till handling och detta förväntas ske under våren 2014.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg att via möten och workshops under två resor presentera svensk miljöteknikkompetens och bygga kontakter för att finna partner har varit mycket lyckosam. Att resa två gånger för att fördjupa relationen med parterna är bra. Mer tid åt förberedelse inför resorna gick dock åt än beräknat och därför skedde en omfördelning så att budgeterade resekostnader flyttades till arbetstid.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.