Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tunnfilmsteknik för grafenbaserade kontaktmaterial

Diarienummer
Koordinator ABB AB - ABB AB - Västerås
Bidrag från Vinnova 755 683 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

ABB och Uppsala universitet har i ett tidigare samarbete utvecklat ett nytt självsmörjande kontaktmaterial, baserat på Ag och GO. Målsättningen med detta projekt var att utveckla en kostnadseffektiv tunnfilmsprocess samt identifiera en suppy-chain för detta nya material. Dock har det som från början antogs var enkelt visat sig vara en större utmaning än vad projektet var utformat för och de mekaniska, tribologiska och elektriska målen har inte kunnat uppnås simultant. Projektet avslutas därför efter Fas 1 men projektparterna tar med sig viktiga kunskaper och fortsätter arbetet i ett annat format.

Resultat och förväntade effekter

Uppsatta mål och resultat för tunnfilmer tillverkade i projektet: 1.Friktion mot en Ag-yta lika eller lägre än ett fettsmort system Resultat: Uppnått, bästa friktionen för Ag:GO filmer ~0.2-0.3. 2.Resistivitet och kontaktresistans samma storleksordning som standard Ag-plätering Resultat: Ej uppnått, kontaktresistansen >10 ggr högre. 3.Nötning och partikelgenerering lägre än för standard Ag-plätering Resultat: Uppnått 4.Kostnaden för vald lösning överstiger inte 2x kostnaden för nuvarande lösning. Resultat: Grov uppskattning gjorts, målet förväntas vara nåbart

Upplägg och genomförande

Detta överbryggningsprojekt var avsett att genomföras etappvis (Etapp I-III), med det slutgiltiga målet att visa det nya kontaktmaterialet i tunnfilmsform i en verklig produkt. Då målen för Etapp I inte uppnåddes, togs beslutet att avbryta projektet i förtid. Omfattningen på resterande etapper räcker inte till för att göra det omtag som behövs för att till fullo förstå grundläggande processfenomen och utveckla en funktionell tunnfilmsprocess. En omformulering till ett rent utvecklingsprojekt, t ex inom ramen för SIO Grafen, är under dessa förutsättningar ett lämpligare val.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05482

Statistik för sidan