Tunnfilmsteknik för grafenbaserade kontaktmaterial

Diarienummer 2016-05482
Koordinator ABB AB - ABB AB - Västerås
Bidrag från Vinnova 1 010 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Ett nytt kompositmaterial, baserat på silver och grafenoxid (Ag/GO), med unika självsmörjande egenskaper har utvecklats för glidande elektriska kontakter. Materialet kan idag tillverkas i en metallurgisk sintringsprocess för ett begränsat antal tillämpningar. Motsvarande material i tunnfilmsformat skulle kunna ersätta fettsmord silverplätering, vilket öppnar upp för ett mycket större tillämpningsområde. Målsättningen med projektet är därmed att utveckla en tunnfilmsprocess för detta nya material samt identifiera en tänkbar leverantörskedja för den nya processen.

Förväntade effekter och resultat

Det nya materialet bibehåller silvers goda elektriska egenskaper men har väsentligt förbättrade friktions- och nötningsegenskaper samt förbättrade korrosionsegenskaper jämfört med rent silver. Applicerat som ett kontaktskikt i en glidande elektrisk kontakt i en verklig omkopplingsprodukt, kommer materialet att kunna bidra till fördelar som exempelvis eliminering av smörjfett och därmed minskat servicebehov, stabilare kontaktegenskaper, bättre termisk stabilitet och längre livslängd jämfört med pläterat silver.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras etappvis med det slutgiltiga målet att demonstrera tunnfilmsteknologin i en verklig produkt: Etapp I. Utvärdera kandidater och identifiera en hållbar och kommersiellt gångbar process för tillverkning av Ag/GO-tunnfilmer för elektriska kontakttillämpningar. Etapp II. Optimera filmegenskaper för två olika kontaktapplikationer. Utvärdera och föreslå en tänkbar leverantörskedja för utvalda applikationer. Etapp III. Visa upp ett proof-of-concept for två olika kontakttillämpningar där fettsmord silverplätering ersatts med den nya beläggningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.