TRL Språnget - Utveckling av flytande vindkraft som storskaligt energialternativ

Diarienummer 2014-04889
Koordinator HEXICON AB - Hexicon AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 716 393 kronor
Projektets löptid november 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet är väl uppfyllt och de absolut viktigaste frågeställningarna är avklarade. Turbinmiljön, stålvikten på plattformen med tillhörande geometri och utmattningsegenskaper samt påverkan och lösningar för förtöjning är väl dokumenterade

Resultat och förväntade effekter

Effekterna av projektet är tredelat. Först gör resultaten i de uppfyllda projektmålen att Hexicon kan hävda att vi uppfyller TRL 3 nivå. Det andra är att vi skapat underlag för vidare design arbete och modelltestning. Det tredje är att vi kan använda materialet i vår marknadsföring och att vi framstår som mer trovärdiga mot omvärlden, intressenter och andra kravställare.

Upplägg och genomförande

Uppläget har följt en modell med delprojekt, ansvariga delprojektledare, detaljplanering av innehåll, tillhörande ekonomisk-, kompetens- och resurs-budgetering samt upphandling och kontraktering av underleverantörer Kontinerliga uppföljningar och avstämningar har utförts för att korrigera kurs och hantera uppkomna frågeställningar som inte kunnat identifieras i inledningen av projektet. Projektet visar återigen hur viktigt det är med kravanalys och korrekta indata speciellt då alla arbetspaket samverkar och är beroende av varandra både vad gäller indata och utdata.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.