Travel grant to "Future Leaders´ Program" of STS forum

Diarienummer 2017-03415
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH BIO
Bidrag från Vinnova 17 379 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Attendance at the STS forum 2017

Resultat och förväntade effekter

Representation of Sweden´s young leader in research. And the development of professional network.

Upplägg och genomförande

Great conference

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.