Transportdeklaration för byggnader och stadsmiljöer - Benchmarking av multimodala transporter i städer

Diarienummer 2015-03483
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Bidrag från Vinnova 975 940 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål är att utarbeta metoder och verktyg för att transportdeklarera bostäder och stadsmiljöer och därmed minska behovet av bilkörning. I projektet har vi analyserat och kombinerat metoder om trafikalstring, miljöcertifieringssystem och tillgänglighetsindex. Vi har utvecklat och testat en ny hybrid metod att transportdeklarera baserad på bebyggelse- och tillgänglighetsfaktorer. Metododen ger rimliga resultat och kan användas att informera boende, hyresgäster, byggherrar, myndigheter, etc. om bebyggelseintegration med gång, cykel och kollektivtrafik.

Resultat och förväntade effekter

Information om transportdeklarationen har spridits genom deltagande på konferenser, referensgruppmöte samt direkt kommunikation med Riksbyggen, kommuner och myndigheter. Metoden ska anpassas bl. a. till Riksbyggensverksamhet för att analysera bilberoende av nybyggda bostäder och hållbara resvanor samt förhandla parkeringstal med kommuner. Dessutom vill vi även utveckla metoden och verktyget som en konsulttjänst och webservice på lång sikt. Varje byggnad kan få en transportdeklaration och energideklaration.

Upplägg och genomförande

Projektet om transportdeklaration har genomförts i samarbete med Riksbyggen samt kommunerna Jönköping och Haninge. Vi har organiserat referensgruppmöten och koordinationsmöten på KTH, Riksbyggenshuvudkontor samt i Jönköping och Haninge för att presentera resultat och få synpunkter. Genom samråd med parter har vi fått insyn om praktiska problem och forskningsbehov samt vi har informerat byggherrar och myndigheter om nyaste bebyggelse- och trafikforskning. Det var ett värdefullt samarbete för akademiker och praktiker.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.