Transport Transparency

Diarienummer 2016-01970
Koordinator RISE VIKTORIA AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 096 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Genom arbete i ett heltäckande konsortium har projektet demonstrerat hur digital transparens kan stimulera social, ekonomisk, och miljömässig hållbarhet för transportverksamhet. En teknisk demonstrator som bygger på underliggande blockchain-teknik har tagits fram tillsammans med partners. Genom projektets löptid har uppmärksamhet riktats mot de hållbarhetsutmaningar transportindustrin står inför, men också de möjligheter som koncept som det projektet tagit fram kan medföra för att stoppa en negativ trend.

Resultat och förväntade effekter

Ett framtida välintegrerat och fungerande transparensramverk skulle med hög sannolikhet leda till en positiv hållbarhetsutveckling på alla områden; socialt, economiskt likväl som miljömässigt. Projektet har levererat ett tekniskt rimligt koncept som nyttjar blockchain-teknik för att säkerställa transparens över flera aktörsled. Betydande utmaningar kvarstår i termer av affärsmodellsimplementering och acceptans hos alla led innan konceptet når den mognadsgrad som krävs för att bli en drivande kraft för en förändring mot ett mer hållbart transportsystem.

Upplägg och genomförande

Projektet involverade alla led i transportindustrin (fackförening, åkerier, speditörer och transportköpare). Naturskyddsföreningen har bidragit med kompetens kring ekologisk certifiering. Volvo, Scania, Cybercom och Chainvine har bidragit med teknisk kompetens och infrastruktur. Lunds Universitet och Viktoria Swedish ICT har bidragit med områdesexpertis och projektledning. Projektet organiserades i fyra arbetspaket för att leverera fallstudier och analys, teknisk konceptdemonstration, certifieringsanalys, samt projekthantering och disseminering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.