Transport infrastructure Environmental Multi Terrain Wheeler (EMTW) for lateral road and railway maintenance

Diarienummer 2015-03025
Koordinator Timars Svets och Smide Aktiebolag - Timars Svets och Smide AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2015 - oktober 2015
Status Avslutat