Trådlös kommunikation

Diarienummer 2014-00638
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet är att den färdiga agendan skall ligga till grund för en nationell kraftsamling inom branschen (industri, akademi, myndigheter och forskningsinsitut) för trådlös kommunikation! Den färdiga agendan skall också ligga till grund för en ansökan om ett strategisk innovationsområde inom trådlös kommunikation med avsikt att stärka och utveckla branschen så att Sverige som industrination kan komma att behålla sin ledande ställning inom området.

Resultat och förväntade effekter

Agenda arbetet har uppfyllt båda sina mål: Tillsammans med Chalmers, Lund och Linköpings universitet, SP, FOI och ett 100-tal företag inom trådlös kommunikation, har en nationell innovations- och forskningsagenda utvecklats för branschen och konsortiet har inbjudits att inkomma med en fullständig SIP-ansökan

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts parallellt i Sveriges fyra ledande kluster inom trådlös kommunikation: Kista, Göteborg, Linköping och Lund med utgångspunkt från de där idag existerande Vinnova excellentcentra och deras industripartners. Metoden har varit sällsynt framgångsrik och samlat mer än 100 företag och institutioner som aktivt deltagit i utformningen av agendan!

Externa länkar

Wireless Society linkedIn grupp

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.