Tjänstefiering Träcentrum

Diarienummer 2013-05488
Koordinator Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling Aktiebolag - Träcentrum Nässjö Kompetensutveckling AB
Bidrag från Vinnova 166 700 kronor
Projektets löptid december 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syftar till att hjälpa tillverkande företag att transformera sitt synsätt från att vara fokuserat på produktframtagning till att lösa deras kunders problem. Företagens erbjudande inkluderar kompletterade sätt att göra affärer på upparbetad kunskap. Basen i dessa erbjudanden kommer antagligen fortfarande att vara produkter men de blir istället ett medel för att lösa kundproblem. Målet med projektet var att få 10 trärelaterade företag att delta samt att dokumentera och publicera resultaten i bokform. Projektet har måst avbrytas (se ovan) varför målet inte uppfyllts

Resultat och förväntade effekter

Projektet har avbrutits varför reslutatet uteblivit

Upplägg och genomförande

När projektet beslutades gjorde Träcentrums medarbetare en inventering av de företag som vi har kontakt med och valde ut runt 20 företag som ansågs ha förmåga och mognad att ingå i projektet. Efter de kontakter som vi haft med företagen har vi insett att det inte är möjligt att hitta lämpliga företag som är mogna för den process som projektet knyta rätt företag till projekt. Vår erfarenhet är att nya utvecklingskoncept kan innebära en lång införsäljningsprocess. Tyvärr var det inte möjligt att få med företagen så snabbt som det var nödvändigt för att kunna genomföra projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.